Thỉnh thoảng cũng có trường hợp tính toán thu nhập kinh doanh của bản thân bằng số tiền khai báo thuế bổ sung

Những người muốn vay tín dụng cá nhân thường khó có thể vay được khoản vay tín dụng số 1. Khoản vay tín dụng tư nhân là khoản vay chính sách mà chính phủ khuyến khích các ngân hàng thực hiện với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế của người dân. Nếu bạn tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ thấy có rất nhiều bài viết, nhưng hầu như không có nội dung thực tế và chỉ có nội dung lý thuyết. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu điều kiện và tư cách cho vay tín dụng, bao gồm cả những câu chuyện thực tế mà chúng ta đã trải qua khi nhận được khoản vay Sidol.
‘Cho vay tín dụng’ ‘Cho vay tín dụng tín dụng công ty’

Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của việc cho vay một cách nhẹ nhàng. Như các bạn đã biết, cho vay Sidol là một loại cho vay hỗ trợ của chính phủ, đó là cho vay của người dân. Đây là sản phẩm lãi suất trung bình và có thể cho vay từ ngân hàng tài chính 1 và ngân hàng tiết kiệm tài chính 2.
Một khoản vay tín dụng do ngân hàng tài chính 1 (Ngân hàng Woori, Ngân hàng Kookmin, Ngân hàng Shinhan, v.v.) điều hành. Cho vay 2 lần 3 hay cho vay 2 lần 2 là cho vay do ngân hàng tiết kiệm tài chính 2 điều hành. Điểm chung của hai khoản vay này dựa trên giấy bảo lãnh của cơ quan bảo lãnh Seoul SGI.
Ngoài ra, khoản vay tín dụng giữa các ngân hàng tiết kiệm 2 được phân loại là loại hình tiêu chuẩn, loại lớn và loại hình đơn giản Việc cho vay trực tiếp đến ngân hàng và đăng ký là loại hình tiêu chuẩn, loại hình hoán đổi lớn được sử dụng để chuyển đổi các khoản vay lãi suất cao vốn có sang lãi suất thấp. Loại nhỏ đơn giản là khoản vay có thể nhận mà không cần đến thăm.
Tư cách cho vay tín dụng, tư cách cho vay tín dụng cho vay tín dụng

Về mặt lý thuyết, khu vực tài chính 1 hay khu vực tài chính 2 thường giống nhau nhưng việc tài chính Tuy nhiên, ngân hàng tiết kiệm tài chính 2 có tỷ lệ vay cao nên dễ thông qua nhưng lãi suất cao hơn. Tư cách có thể đăng ký vay tín dụng cá nhân được chia thành người làm việc và người kinh doanh.
Tư cách cho vay giữa các nhân viên và nhân viên công sở
thời gian tại chức
Nếu là nhân viên văn phòng thì cần thời gian làm việc tối thiểu là 5 tháng. Quyền tài chính cần hơn 6 tháng. Nó được tính bằng cách sử dụng hồ sơ nhận lương và số lần nộp bảo hiểm y tế tại nơi
xếp hạng tín dụng
Đối tượng cho vay 2 ngân hàng tiết kiệm được chỉ định là đối tượng cho vay từ cấp 1 đến cấp 8 nhưng trên thực tế, phải nằm trong cấp 6 thì mới được chấp thuận một cách dễ dàng. Hạng 7 gần đường cắt ngang nên hơi mơ hồ về khả năng có thể thực hiện được hay không.
Tư cách cho vay tín dụng, tư cách cho vay tín dụng cho vay tín dụng

Mức thu nhập và nợ hiện có
Để nhận được khoản vay một phần tài chính, cần ít nhất 20 triệu won tiền thu nhập hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký khoản vay 2 cho vay có thu nhập hàng năm trên 15 triệu won. Tuy nhiên, nếu số tiền nợ hiện tại lớn hơn 1,5 lần so với thu nhập của bản thân thì thông thường sẽ bị từ chối trong thẩm định cho vay. Nói một cách đơn giản thì thu nhập hàng năm là 20 triệu won nhưng nếu khoản nợ hiện tại vượt quá 30 triệu won thì rất khó để vay.
4 loại bảo hiểm có đăng ký hay không
Ngay cả khi không có 4 bảo hiểm lớn, bạn vẫn có thể đăng ký vay tín dụng Cydol. Tuy nhiên tôi cần tài liệu chứng minh thu nhập hoặc tài liệu chứng minh tại chức. Trường hợp có 4 bảo hiểm lớn thì việc chuẩn bị giấy chứng nhận thu nhập và giấy tờ tại chức sẽ dễ dàng hơn và tiến hành động
Ngược lại, nếu bạn không có 4 bảo hiểm lớn thì sẽ có vấn đề. Nếu là cửa hàng nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng nhỏ thì rất khó để có được tài liệu chứng minh. Các giám đốc không cấp tài liệu và các tài liệu cần thiết của ngân hàng cũng trở nên phức tạp hơn và tiến trình vay chậm lại. Ngay cả khi bạn không có 4 bảo hiểm lớn, nếu bạn có thể có tất cả các tài liệu, bạn có thể vay một khoản vay từ các công ty.
Tư cách cho vay giữa các doanh nghiệp và doanh nghiệp tự kinh doanh tự kinh doanh, tư cách cho vay giữa các doanh nghiệp tự kinh doanh
thời hạn kinh doanh
Yêu cầu thời gian kinh doanh trên 6 tháng.
thu nhập kinh doanh và nợ hiện có
Phải có số tiền thu nhập trên 8 triệu won. Nội dung cần chú ý ở đây không phải là thu nhập doanh nghiệp nói về số tiền khai báo thuế VAT. Đôi khi có trường hợp xác 폰테크 định thu nhập kinh doanh của bản thân bằng số tiền khai báo thuế bổ sung. Tuy nhiên, khoản nợ hiện tại có sự khác biệt tùy thuộc vào ngành nghề hoặc quy mô của doanh nghiệp nhưng nếu không vượt quá 2 triệu 300 triệu won thì có thể đăng ký.
phương pháp chứng minh thu nhập kinh doanh
Số tiền được ghi trên giấy chứng minh thu nhập là thu nhập kinh doanh. Ngoài ra, người chứng minh số tiền thu nhập có thể được cấp tại Home Tax sau khi khai báo thuế thu nhập tổng hợp (tháng 5). Tuy nhiên, nếu thời gian kinh doanh dưới 1 năm thì không thể nhận được chứng minh số tiền thu nhập. Trong trường hợp này, dự đoán thu nhập 1 năm bằng cách sử dụng hồ sơ nộp lương hưu quốc gia hoặc phí bảo hiểm y tế khu vực trong thời gian kinh doanh. Điểm quan trọng là toàn bộ nội dung thanh toán phải là tên của bạn.
Có thể kinh doanh không có cửa hàng không?
Thật đáng tiếc nhưng trường hợp của các doanh nghiệp không có cửa hàng thì hầu như không nhận được sự chấp thuận cho vay Sidol. Trên thực tế, hầu hết các trường hợp bị từ chối. Nếu bạn đang hoạt động ở cửa hàng không có cửa hàng như một nhà tự do, mong rằng bạn sẽ tìm hiểu về
Điều kiện cho vay (lãi suất, giới hạn) điều kiện cho vay giữa các khoản cho vay (lãi suất, giới hạn)

Khoản vay tín dụng bên cạnh là phương thức trả góp vốn, thời gian cho vay là từ 1 năm lên đến 5 năm. Lãi suất khác nhau tùy theo tín dụng 1 và 2 tín dụng. Tài chính 1 khó tính nhưng lãi suất dưới 10%, trong khi tài chính thứ 2 dễ dàng thẩm định hơn nhưng lãi suất khoảng 15~17%. Các khoản vay tín dụng tư nhân cơ bản là các khoản vay lãi suất trung bình nên không thể nhận được lãi suất thấp như các khoản vay thông thường 1 tín dụng.
Nếu xếp hạng tín dụng nằm trong nhóm 7 thì có thể vay tối đa 15 triệu won. Nếu bạn cần hơn 15 triệu won, bạn có thể vay một khoản vay tín dụng giữa các ngân hàng tiết kiệm và sử dụng các khoản vay tín dụng cùng với ngân hàng đó. Nếu bạn nhận được điều này, bạn có thể vay từ 25 triệu won đến 45 triệu won. Ở mặt giới hạn, các khoản vay giữa các ngân hàng tiết kiệm có thể có lợi hơn so với ngân hàng tài chính 1.

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다